Tag: management

Leren en leveren

We hadden een gesprek over onze directie. Over de besluitvorming door het management in het bijzonder. Mijn stelling was dat het MT van een zelfbenoemde ‘lerende directie’ eigenlijk zo min mogelijk op inhoud knopen moet willen doorhakken. En zoveel mogelijk een proces moet bevorderen waarbij medewerkers, teams, ja de hele directie, tot gedeelde inzichten, besluiten en actie komt. Dus niet zelf probleemanalyses maken en oplossingen verzinnen voor wat er

Lees verder »

De zelfsturende BZK-baby

Beschuit met muisjes! Ik ontving het geboortekaartje van een zelfsturend team bij het ministerie van BZK. Welke avonturen zullen de leden van dit nieuwe team gaan beleven? Onze machinebureaucratie is totaal niet op hen ingesteld. De lessen die zij gaan leren zijn interessant voor de andere teams in het departement. Want is niet elk volwassen team in hoge mate zelfsturend? En hoe realiseer je dat dan?

Lees verder »

Een schitterende stoelendans

Ik ben niet zo dol op procedures maar soms, heel soms, hebben ze een verpletterende schoonheid. Wij noemen het ‘de matching’. Een jaarlijkse stoelendans waarmee we de boel in beweging houden.

Lees verder »

Verandertaal

‘Naar aanleiding van het debat moeten we onze agenda wijzigen’, zegt Politicus. ‘Gezien de uitgewisselde standpunten ligt een akkoord binnen handbereik. We moeten de bakens verzetten en de plannen herijken. Vervolgens leggen we de aangepaste voorstellen bij alle deelnemers in de voorwas. Zo krijgen we iedereen op één lijn en vormen we een alliantie. Tijdens het overleg tikken we het dan als hamerstuk af.’

Lees verder »

Manager worden kan altijd nog

‘Er moet wel een medewerker bij mijn gesprek met die externe relatie zijn, want anders gebeurt er niks mee. Ik ben een manager. Ik praat alleen.’ Dit hoorde ik een collega zeggen, een paar dagen nadat ik op het ministerie van BZK een talentvolle jonge wetenschapper had ontvangen. Shenja van der Graaf doet onderzoek naar nieuwe organisatievormen en is verbonden aan meerdere internationale topuniversiteiten. Zo’n ontmoeting is erg interessant:

Lees verder »

De ronkende toekomst

‘De toekomstige organisatie is klantgericht, efficiënt, kennisintensief, doelgericht en hoogwaardig. De leidinggevenden stimuleren en faciliteren de professionals, zijn koersvast, besluitvaardig en beschikken over excellente relationele en communicatieve vaardigheden…bla, bla, bla.’ Je bent vast bekend met de ronkende volzinnen in reorganisatierapporten. Het ene vergezicht nog mooier dan het andere. De gebruikelijke aanpak start met de formulering zo’n prachtige toekomstvisie. (Hoeveel ‘visietrajecten’ lopen er op dit moment in jouw organisatie?) De

Lees verder »