Leiders in complexiteit

 LeidersInComplexiteit

‘We moeten opnieuw leren kijken. Nog harder werken op dezelfde manier brengt ons geen stap verder.’

‘Zorg op maat: het zal er op individueel niveau totaal anders uitzien. Zorginstellingen die zich nu niet aanpassen, bestaan over drie jaar niet meer.’

‘Met elkaar willen we dat er bij de decentralisaties zo min mogelijk fout gaat. Maar de regie nemen gaat niet meer.’

‘De vraag is niet of gemeenten op dit moment iets wel of niet kunnen, de vraag is of gemeenten over voldoende adaptief vermogen beschikken.’

‘Klassieke beleidsinstrumenten werken niet meer. Het geld is op, de regels worden niet meer als vanzelfsprekend nageleefd en de communicatie verloopt op een totaal andere wijze dan voorheen. ‘

Lees verder

Microkosmos van het hier en nu

microkosmos

‘Zware kost, of niet?’ merkte de persoon op die naast me zat aan de leestafel van de lokale bibliotheek. Ik was denk ik een jaar of zestien en een wat oudere man had met een schuin oog over mijn schouder wat zitten meelezen in een boek over theosofie. Er ontvouwde zich een boeiend gesprek over één van de kernideeën uit het boek: de oneindigheid in het groot en in het klein en de onderlinge verbondenheid van het hele grote met het hele kleine.

Lees verder