Verandertaal

‘Naar aanleiding van het debat moeten we onze agenda wijzigen’, zegt Politicus. ‘Gezien de uitgewisselde standpunten ligt een akkoord binnen handbereik. We moeten de bakens verzetten en de plannen herijken. Vervolgens leggen we de aangepaste voorstellen bij alle deelnemers in de voorwas. Zo krijgen we iedereen op één lijn en vormen we een alliantie. Tijdens het overleg tikken we het dan als hamerstuk af.’

‘Het is belangrijk dat we daarbij eenduidige resultaten benoemen en heldere afspraken maken’, zegt Planner.

‘Zeker’, zegt Politicus, ‘door een goed procesontwerp kunnen we een gezamenlijke visie ontwikkelen. Zo creëren we draagvlak.’

‘Een goed begin, is het halve werk’, reageert Planner tevreden. ‘Zo zijn we volledig transparant.’

Ik laat niet al mijn kaarten zien, denkt Politicus. Ik moet speelruimte houden, gezien de geheime agenda.

‘Zo’n visie is een verleidend perspectief’, zegt Groepswerker. ‘Het creëren van een veilig werkklimaat is een belangrijk onderdeel van het procesontwerp. Bijvoorbeeld via een gezamenlijke lunch. Het is daarbij belangrijk dat alle deelnemers voldoende aandacht krijgen, zodat ze zich betrokken voelen.’

‘Ik ben helemaal niet geïnteresseerd in de sfeer en al die gevoelens van mensen!’, zegt Planner. ‘Mensen zijn gewoon middelen om resultaten te bereiken.’

‘Dan ga je eraan voorbij dat deze mensen ook met elkaar verbindingen moeten aangaan’, reageert Groepswerker.

‘Inderdaad’, zegt Politicus, ‘ze moeten coalities met elkaar sluiten en afhankelijkheden creëren.’

‘Ik ben het met Groepswerker eens dat een veilig leerklimaat van belang is’, zegt Leermeester. ‘Tijdens zo’n lunch kunnen mensen elkaar bewust maken van het perspectief van de ander. Mensen komen in beweging door nieuwe inzichten.’

‘Laten we het niet te gezellig maken’, reageert Politicus. ‘Het resultaat telt. We moeten daarom nu de druk opvoeren. Mensen komen pas in beweging als je ze een beetje bang maakt. Angst haalt ze uit hun comfortzone. Als ze zich ergens bewust van moeten zijn, dan is het van hun eigen posities en de belangen die spelen in de huidige context.’

‘We moeten een goede procedure uitdenken en vervolgens implementeren’, zegt Planner. ‘Ik ben het met Politicus eens dat zo’n lunchsessie de boel teveel vertraagt. We moeten nu versnellen om resultaat te boeken. Pas in de implementatiefase krijg je ander gedrag, en vervolgens wijzigen de deelnemers hun overtuigingen en opvattingen.’

‘Volgens mij is het precies andersom’, zegt Leermeester. ‘Eerst moeten mensen hun overtuigingen veranderen, daarna gaan ze ander gedrag vertonen.’

‘Als er nu momentum is, moeten we daar zeker gebruik van maken’, zegt Stroming. ‘Dan moeten we ruimte maken voor de energie die er is, en bestaande blokkades wegnemen.’

‘We moeten juist ruimte inperken en focussen!’, reageert Planner zichtbaar geïrriteerd. ‘We moeten nu gericht naar het resultaat toewerken.’

‘Het is niet zo maakbaar als jij veronderstelt’, reageert Stroming geprikkeld. ‘We moeten ons beseffen wat we allemaal niet weten en leren omgaan met onvoorspelbaarheid.’

‘We kunnen nu klaarblijkelijk geen consensus bereiken over de te volgen aanpak’, zegt Politicus. ‘Laten we elkaar achter gesloten deuren even goed in de ogen kijken.’

‘Goed plan’, zegt Planner, ‘we moeten de daad bij het woord voegen en de bal in de ploeg houden.’

‘Ok’, zegt Groepswerker, ‘we laten ons talent niet braak liggen en geven dit nog wat meer aandacht. Baadt het niet, dan schaadt het niet.’

‘Al doende leren we’, zegt Leermeester. ‘We moeten er samen nog even verder op broeden, en elkaar goed bij de les houden.’

‘Het is zoals het is’, zegt Stroming. ‘Laten we met elkaar een dynamisch evenwicht zien te vinden.’

Politicus

Politicus

Planner

planner

Groepswerker

Groepswerker

Leermeester

Leermeester

Stroming

Stromer