Spelen met je tegenhanger

‘Ik moet steviger over komen’, zegt de softy. ‘Ik moet meer warmte uitstralen’, zegt de hardliner. ‘Ik moet meer vragen stellen’, zegt de pleiter. ‘Ik moet meer mijn eigen mening geven’, zegt de onderzoeker.

In vrijwel elke intensieve opleiding of leergang die ik heb gevolgd, zie ik ‘een fase van het grote moeten’. Mensen worden zich met verloop van de leergang bewust dat ze van nature minder beschikken over een bepaalde kwaliteit. In trainerstermen worden ze ‘bewust onbekwaam’. Wat volgt is een zelfopgelegde verplichting dit te veranderen. Soms leidt dat tot paradoxale uitspraken als: ‘ik moet meer loslaten’.

Aan het ‘grote moeten’ heb ik mijzelf ook meermaals schuldig gemaakt. En soms nog wel. Maar mijn perspectief is veranderd. Mijn nieuwe zienswijze is als volgt.

Elk mens heeft een bijzonder talent. Iets waarin hij of zij excelleert. Dat talent zit heel dicht op je kern. Het is bijna wie jij bent. Jouw talent is jouw vermogen om tijdens je leven een unieke bijdrage te leveren aan de wereld. De softy is bijzonder empathisch, de hardliner kan zeer goed confrontaties aangaan. De pleiter weet op een geweldige manier standpunten te verwoorden, de onderzoeker legt voor anderen onzichtbare verbanden. Dat zijn hun kwaliteiten. Daar ligt hun kracht en hun toegevoegde waarde in de opgave.

Elke kracht heeft een tegenhanger. Die tegenhanger is niet jouw natuurlijke neiging. Hij staat veraf van je karakter, van wie je bent.

De kunst is je bewust te zijn van je talent en van de tegenhanger daarvan. En om je kwaliteit te waarderen en de tegenhanger niet in te delen in ‘het grote moeten’. De tegenhanger is een kwaliteit waarmee je kunt experimenteren. Dat is moeilijk en eng, juist omdat het gedrag niet tot je natuurlijke neiging behoort. Maar er is geen verplichting je die kant op te ontwikkelen. Het is helemaal niet nodig het ‘onbewust bekwaam’ te maken, zoals dat in trainerstermen heet. Er is een mogelijkheid om te spelen. En als je met de tegenhanger speelt, is de beloning dat je deze actief en bewust kunt inzetten als de situatie daarom vraagt. Op die manier helpt de tegenhanger je om effectiever te zijn. Je richt je op je kwaliteit, en speelt met de tegenhanger om je kwaliteit te ondersteunen. De tegenhanger is geen ontwikkelmoetje maar een effectiviteitshulpje.

Hoe zit het bij jou? Weet jij wat jouw talent is (1 woord!)? Ken je jouw tegenhanger? Heb je daar wel eens een ontwikkelmoetje van gemaakt? Speel je ermee? Helpt jou dat om effectiever te zijn?