Tag: innovatie

Veranderen met gemengde groepen

‘Het was tijdens een training “werken met netwerken” dat we ons realiseerden dat we een hoop partijen misten’, vertelde een wethouder. ‘Daar zaten we dan…met allerlei mensen van de gemeente te praten over groepen in de samenleving, in plaats van direct met deze groepen van gedachten te wisselen. Op dat moment besloten we het anders te gaan doen.’ ‘We gingen werken met “gemengde groepen”. Groepen waarin bestuurders, raadsleden, ambtenaren,

Lees verder »

De sprong van 8 naar 11

‘Is er iets aan de hand met jullie site? Ligt de server eruit? Ik krijg allerlei vreemde meldingen.’ Een berichtje met een dergelijke strekking stuurde ik naar de directeur van een adviesbureau. Ik was nieuwsgierig naar de database die het bureau via internet ontsloot, en waarover ze mij had verteld. Om de door mij waargenomen vreemde meldingen te tonen, voegde ik een schermafdruk bij de e-mail. Waarop ze prompt

Lees verder »

Onzichtbaar

‘Je doet altijd iets anders, en het gaat nooit over jou. Achter de schermen bevorder je het succes van de ander. Je draagt iets bij, zodat de ander het vanuit eigen kracht kan blijven doen. Het blijft van mensen zelf, het is hun succes.’

Lees verder »

Waardenetwerk

Mijn collega Lotte doet iets heel moois. Dwars door het directoraat-generaal brengt ze medewerkers bijeen om te reflecteren op het werk. Onze neiging is elkaar pas op te zoeken bij inhoudelijke raakvlakken. Lotte stelt ons vragen over onze professionaliteit. Dan blijkt dat iedereen elkaar wat te vertellen heeft.

Lees verder »

Goed doen

‘Waarom is het in Nederland zo moeilijk om goed te doen?’, verzuchtte een financieel expert. Hij was één van de deelnemers aan een sessie over ‘knelpunten in de doe-democratie’. Diverse duo’s van maatschappelijk initiatiefnemers en gemeenteambtenaren hadden knelpunten beschreven die zij ervaren bij de realisatie van maatschappelijk initiatief. Het waren knelpunten rondom aanbestedingen, belastingen en aansprakelijkheid. In diverse gedaanten zag ik dezelfde onderliggende spanningen terugkomen. Overheidsprocedures zijn gericht op

Lees verder »

Gedeelde ruimte

We gaan hier niet veranderen om het veranderen’. Als je iemand dit hoort zeggen, ben je beland in de oerdiscussie over innovatie en conservatie.

Lees verder »

Ondeugend

‘Hoe ondeugend zijn jullie eigenlijk?’, vroeg de dwarse professor. Hij had ons team zojuist verteld over het grote gebrek bij de overheid aan ambtenaren die weten wat er écht speelt in de samenleving. Ambtenaren die fris kijken en dwars denken. Allemaal een kopje kleiner gemaakt, of uit eigen beweging vertrokken.

Lees verder »

Kleine, onverwachte acties

Jan werkt bij de dienst stadsbeheer. Eén van zijn taken is opvolging geven aan wat zo mooi heet ‘meldingen publieke ruimte’. U kent het wel: de stoeptegel die scheef ligt, een hekwerk dat heeft losgelaten. Belangrijk werk, want het zijn precies de dingen waaraan burgers zich rot ergeren.

Lees verder »

Vergiffenis inbouwen

‘Je hebt hem kapot gemaakt!’, zegt mijn vriendin. Het zal toch niet waar zijn, denk ik. Vol ongeloof staar ik naar het espressoapparaat. De hendel zit muurvast en er knipperen allemaal witte lichtjes.

Lees verder »

Heerlijk, helder, harkje

‘We moeten de taken en verantwoordelijkheden eenduidig beleggen,’ zegt mijn collega. ‘Je gaat erover, of niet.’ Het klinkt zo logisch en wenselijk wat hij zegt. Ik vermoed dat jij ook collega’s hebt die dit soort uitspraken doen. Misschien ben jij het zelf wel…

Lees verder »