Ervaring op de hinkelbaan

Ik herinner me nog goed die ene microseconde. De blik van verstandhouding, de check. Ik haalde mijn dochter op van de basisschool. Op het schoolplein stonden diverse ouders te wachten. Sommigen waren druk met elkaar in gesprek. Anderen keken rustig om zich heen, of speelden met hun mobieltjes. De schoolbel ging en één voor één stormden groepjes leerlingen de klaslokalen uit. Een aantal kinderen ging direct met hun ouders

Lees verder »

Een schitterende stoelendans

Ik ben niet zo dol op procedures maar soms, heel soms, hebben ze een verpletterende schoonheid. Wij noemen het ‘de matching’. Een jaarlijkse stoelendans waarmee we de boel in beweging houden.

Lees verder »

Verandertaal

‘Naar aanleiding van het debat moeten we onze agenda wijzigen’, zegt Politicus. ‘Gezien de uitgewisselde standpunten ligt een akkoord binnen handbereik. We moeten de bakens verzetten en de plannen herijken. Vervolgens leggen we de aangepaste voorstellen bij alle deelnemers in de voorwas. Zo krijgen we iedereen op één lijn en vormen we een alliantie. Tijdens het overleg tikken we het dan als hamerstuk af.’

Lees verder »

Het gansje en de bidsprinkhaan

‘Mijn voorbeeld is een groep ganzen die in een V-formatie vliegt. Wist je dat als één van de ganzen gewond raakt tijdens de vlucht, dat twee andere ganzen haar dan begeleiden naar de grond? En dat als de gans die voorop vliegt uitgeput raakt, dat een andere gans het dan moeiteloos van haar overneemt?’ Och, jee de arme ziel. Daar gaat ze weer met haar tranen trekkende ganzenverhaal. Mag

Lees verder »

Vuile borden met prachtig schuim

Het balde zich bij mij allemaal samen in één moment. Ik realiseerde me vanuit mijn woede ineens: zó gaat het niet langer. Ik ben naar de manager gestapt en ik heb gezegd: ‘ik ga wat anders doen.’ Ik werkte gedurende tien jaar op een helpdesk. Om de zoveel tijd kwam ik met verbetervoorstellen. Zo ook die keer. Ik kreeg wederom te horen: leuke ideeën, mooie plannen, maar dat is

Lees verder »

Vergiffenis inbouwen

‘Je hebt hem kapot gemaakt!’, zegt mijn vriendin. Het zal toch niet waar zijn, denk ik. Vol ongeloof staar ik naar het espressoapparaat. De hendel zit muurvast en er knipperen allemaal witte lichtjes.

Lees verder »

Gaat PINO leren vliegen?

‘Ik sprak gisteren twee programmamanagers die al een tijd bezig zijn met de professionalisering van projectmatig en programmatisch werken in het ministerie, zei mijn collega. ‘Eigenlijk hebben ze het opgegeven…’

Lees verder »

Dankzij mijn geschiedenis

We zien een gezinsfoto. Vier personen, poserend voor een auto. ‘Dit zijn mijn ouders, dat is mijn zus en daar sta ik’, zei hij. ‘Het was onze eerste echte vakantie: we waren met de auto naar Duitsland geweest. Mijn vader had die Kever speciaal daarvoor gehuurd. Hij had carrière gemaakt bij Philips. Was opgeklommen van operationeel niveau tot een functie in het middenmanagement. Op de terugweg van Duitsland naar

Lees verder »

Professionele tegenspraak

‘Dus als ze niet gaan piepen, dan heb ik mijn zaakjes weer geregeld. Dan is het verder hun probleem en niet het mijne. En hou ik wat druk op de ketel, zodat de deadlines alsnog worden gerealiseerd. En dan ben ik de koning, dat begrijp je zeker wel?’

Lees verder »

Heerlijk, helder, harkje

‘We moeten de taken en verantwoordelijkheden eenduidig beleggen,’ zegt mijn collega. ‘Je gaat erover, of niet.’ Het klinkt zo logisch en wenselijk wat hij zegt. Ik vermoed dat jij ook collega’s hebt die dit soort uitspraken doen. Misschien ben jij het zelf wel…

Lees verder »