Category: Blog

Patronen

Eens in de zoveel tijd realiseer ik me weer dat het werk in een departement hoofdzakelijk denken, praten en schrijven betreft. Enerzijds klinkt dat oppervlakkig en voelt het als een karikatuur. Anderzijds is het zeer fundamenteel: kijk eens om je heen en je realiseert je dat vrijwel alles wat je ziet ooit door mensen is bedacht, besproken en beschreven, en vervolgens -op basis daarvan- is gemaakt. Op die manier

Lees verder »

Aan de knoppen draaien

In verhalen over de participatiesamenleving en actieve burgers gaat het vaak over de veranderende verhouding tussen overheid en burgers. Maar de meest fundamentele verandering vindt plaats tussen burgers onderling, in hun verschillende rollen en hoedanigheden. Kunnen mensen elkaar vaker op een constructieve manier aanspreken? Kunnen mensen de dialoog voeren over de inrichting en het gebruik van de publieke ruimte? Een gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant beschrijft dat inwoners die

Lees verder »

Leren en leveren

We hadden een gesprek over onze directie. Over de besluitvorming door het management in het bijzonder. Mijn stelling was dat het MT van een zelfbenoemde ‘lerende directie’ eigenlijk zo min mogelijk op inhoud knopen moet willen doorhakken. En zoveel mogelijk een proces moet bevorderen waarbij medewerkers, teams, ja de hele directie, tot gedeelde inzichten, besluiten en actie komt. Dus niet zelf probleemanalyses maken en oplossingen verzinnen voor wat er

Lees verder »

Wij zijn de bij

‘Ruim de helft van de in Nederland voorkomende bijensoorten is met uitsterven bedreigd.  Wat kunnen we daaraan doen?’ De casus was helder. Een kring met zestig mensen werd opgesplitst in twaalf groepjes van vijf. We begonnen met een persoonlijke brainstorm. De eerste opdracht was om stilletjes voor jezelf na te gaan welke verbindingen je allemaal hebt met de bij, en met het vraagstuk van de bijensterfte. En om die

Lees verder »

De sax en de jas

Toen ik een jaar of twaalf was, zat ik op saxofoonles. De saxofoon is een geweldig instrument met een prachtige klank. Ik weet nog goed hoe geïnspireerd en gemotiveerd ik was op de momenten dat mijn saxofoonleraar een aantal swingende jazzriffs voorspeelde op zijn tenorsaxofoon. Helaas kwam dat in de jaren dat ik les kreeg maar een paar keer voor. Mijn saxofoonleraar was een bijzonder muzikale man. Hij speelde

Lees verder »

Zingeving

Toespraak op het afscheidsfeest van het team doedemocratie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK): Hallo allemaal, wat fijn dat jullie allemaal gekomen zijn naar ons feestje. Ik zou graag even het woord tot u willen richten. En dat begint met het verhaal van de stakende leraar. Een aantal jaren geleden protesteerde een leraar tegen de zoveelste bezuiniging op onderwijs. Samen met andere collega’s stond hij op

Lees verder »

Vertrouwde adviseurs

Na diverse jaren als beleidsmedewerker maak ik momenteel deel uit van een stafdirectie. Sinds kort ben ik één van de adviseurs van de directie Participatie bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM). Onderliggend aan de gesprekken die ik de eerste twee weken met mijn nieuwe collega’s voerde, ligt de vraag: ‘Wat maakt iemand tot een goede adviseur?’ Een aantal collega’s was ontevreden met het verloop van sommige door

Lees verder »

Mediteren voor teamleren

In onderstaand artikel onderzoekt Friso Coumou wat nodig is voor exceptioneel functionerende teams. Op basis van het werk van Jaworski, Arthur, Bohm en Scharmer komt hij tot een minder voor de hand liggend antwoord. We zijn geneigd ons te richten op Wat- en Hoe-vragen: Wat moeten teams doen, en hoe kunnen teams dat het beste aanpakken? Maar de Wie-vraag zou wel eens veel belangrijker kunnen zijn: Wie zijn betrokken

Lees verder »

Veranderen met gemengde groepen

‘Het was tijdens een training “werken met netwerken” dat we ons realiseerden dat we een hoop partijen misten’, vertelde een wethouder. ‘Daar zaten we dan…met allerlei mensen van de gemeente te praten over groepen in de samenleving, in plaats van direct met deze groepen van gedachten te wisselen. Op dat moment besloten we het anders te gaan doen.’ ‘We gingen werken met “gemengde groepen”. Groepen waarin bestuurders, raadsleden, ambtenaren,

Lees verder »

De crises te boven komen

In het onderstaande artikel  beschrijft Friso Coumou de rol van waardeprogramma’ s bij sociale evolutie. Zijn stelling is dat we enkel met een ander bewustzijn de huidige crises te boven kunnen komen. Op basis van het werk van John McMurtry en Otto Scharmer laat hij zien hoe waardeprogramma’ s werken en hoe ze zich sluiten, waardoor sociale evolutie stokt en crises blijven voortduren. Hij toont ook hoe sociale ordes

Lees verder »