Category: Geen categorie

Sturen op een waardevol leven: van bbp naar Brede Welvaart

Inleiding Het bruto binnenlands product (bbp) is weleens ‘het machtigste getal in de geschiedenis van de mensheid’ genoemd (Lepenies, 2013). De econoom Simon Kuznets berekende in 1934 voor het eerst het ‘nationale inkomen’ van de Verenigde Staten door alles op te tellen wat in dat jaar werd geproduceerd, verkocht en geconsumeerd. Daarmee werd hij de ‘uitvinder’ van het bbp als welvaartsindicator. Dat het bbp wereldwijd werd omarmd, is goed te

Lees verder »

Waterplanten

‘Had het ministerie van Economische Zaken maar een OIM’, verzuchtte één van de deelnemers tijdens de laatste bijeenkomst van dit orgaan. En hij had gelijk, want eigenlijk gun je elk departement zoiets. OIM is het ‘Overleg Infrastructuur en Milieu’. Het is één van de manieren waarop het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven consulteert voor de totstandkoming van beleid en besluiten. Het overleg valt

Lees verder »

We zijn levensblind geworden

Door het geradicaliseerde neoliberale denken, in combinatie met globale structuren zoals bijvoorbeeld vrijhandelsverdragen die kapitaalstromen en multinationals ruim baan geven, worden wereldwijd sociale en ecologische waarden vernietigd. Multinationals en kapitaalstromen bewegen zich naar die plekken op de wereld waar sociale en ecologische waarden het minst beschermd zijn. De meest kostenefficiënte productie vindt plaats daar waar arbeid het goedkoopst is, en arbeidsomstandigheden en het milieu het minst beschermd zijn. Deze

Lees verder »

Betekenis en bekentenis

‘Vandaag las ik weer het bord met prioriteiten, en ik vraag me werkelijk af wat ik hier nog zit te doen’, zei een collega uit mijn team. Op de etage waar ik werk hangt een bord met ‘de vijf prioriteiten van de directie’. Telkens als je binnen komt, of als je op weg bent naar een overleg, loop je er even langs en lees je de lijst. Een milde

Lees verder »

Autonome professionals

Als iemand zichzelf als filosoof introduceert, schept dat zo zijn verwachtingen. Toen tijdens een groepsgesprek over sociale grondrechten een filosoof het woord nam, spitste ik mijn oren. Hij sprak lang en drukte hij zich uit in allerlei abstracte en theoretische noties. Misschien wel precies zoals je van een filosoof verwacht. Ik vond het wel een interessant verhaal en wilde wel eens met hem van gedachten wisselen.

Lees verder »

Vrolijke vakman

‘Dit gaat gedoe opleveren,’ zei mijn collega in reactie op een eerdere versie van deze blog. ‘Publiceer het niet.’ Hoewel politiek-bestuurlijk gedoe de kern van ons werk is, moet je altijd even opletten als een collega je deze feedback geeft. Intern gedoe is de doodsteek voor je carrière.

Lees verder »