Buiten je reguliere repertoire

Stel dat jouw team de externe contacten wil stroomlijnen. Jij wordt verantwoordelijk voor het relatiebeheer met organisatie X. Maar herhaaldelijk merk je dat met het management van organisatie X wordt overlegd, zonder dat jij hiervan op de hoogte bent gesteld. Je hebt jouw collega’s daar al een paar keer op aangesproken, maar hun gedrag verandert niet. Wat zijn je opties?

Tegenwoordig willen we doelgericht van alles om ons heen veranderen. Dat lijkt vaak de makkelijke weg, want het vraagt minder van jezelf. De voor de hand liggende optie luidt dus: jouw collega’s moeten veranderen. Daarbij hanteer je de regels voor feedback, gericht op het gedrag van de ander dat vanuit jouw perspectief problematisch is. Je beschrijft feitelijk het waargenomen gedrag. Vertelt welk effect dat gedrag op jou heeft, en laat de ander reageren. En vraagt dan om het gedrag dat je wenst en maakt afspraken.

Maar stel dat de gedragspatronen tussen de collega’s zo diep zijn ingesleten, dat er weinig verandert, ondanks de herhaaldelijke persoonlijke feedback. Een tweede optie is dan om van omgeving te veranderen. Je verlaat als relatiebeheerder het team en zoekt een nieuwe werkomgeving.

Deze twee scenario’s veronderstellen een externe maakbaarheid en accepteren de betrokkene zoals hij of zij is. Maar er is nog een derde optie: accepteer de omgeving zoals hij is, en verander jezelf.

Je besluit als relatiebeheerder bij het team te blijven. Je wordt je steeds bewuster van de momenten waarop jouw collega’s zich voor jou onprettig gedragen. Je neemt het gedrag en jouw emoties die daarop volgen scherper waar. Je denkt: dit is wat het is, dit is hoe het gaat. Je reflecteert: hoe reageerde ik hier vroeger op? En hoe doe ik dat deze keer? Niet om anderen te veranderen, maar om zelf ander gedrag te leren vertonen dan je eerste reflex.

De eerste keer voelt dat onprettig en onwennig, omdat het gedrag buiten je reguliere repertoire ligt. Wanneer je er een prettig gevoel bij krijgt, weet je dat je bent veranderd. De derde optie is moeilijker op korte termijn, maar zorgt er uiteindelijk voor dat je langer, met meer plezier en energie kunt blijven werken in jouw werkomgeving.

Er is nog een vierde mogelijkheid. Niet extern veranderen, niet intern veranderen, wel klagen. Hier heb je vast een beeld bij. Welke optie kies jij?