Author: Friso Coumou

Netwerkbudget

‘Deze discussie gaat helemaal de verkeerde kant op!’, zei een deelnemer aan het gesprek. Een bijzonder moment. Eerst zaten we allemaal saamhorig ideeën uit te wisselen. Opeens sloeg de sfeer om en werd het grimmig. ‘Jij nodigt ons uit voor een kennisbijeenkomst om een plan te ontwikkelen, maar jij wordt daarvoor betaald,’ ging een ander verder. ‘Jullie krijgen subsidie van de overheid, maar ik moet het er allemaal even

Lees verder »

Plekken met potentieel

In de jaren tachtig ging een groep CEO’s van Amerikaanse autobedrijven op werkbezoek naar Japan. Ze wilden meer te weten komen over de werkwijze van Japanse fabrikanten. Eenmaal terug in Amerika vroeg een adviseur één van de CEO’s wat hij had gezien en geleerd. ‘Niet veel,’ antwoordde hij. ‘Het was een poppenkast.’ ‘Waarom zeg je dat?,’ vroeg de adviseur. ‘Ik heb in mijn leven heel wat assemblagelijnen gezien. En

Lees verder »

Onzichtbaar

‘Je doet altijd iets anders, en het gaat nooit over jou. Achter de schermen bevorder je het succes van de ander. Je draagt iets bij, zodat de ander het vanuit eigen kracht kan blijven doen. Het blijft van mensen zelf, het is hun succes.’

Lees verder »

Deel je kameel

Een man maakt een tocht per kameel. Hij reist door de woestijn van een vreemd land. Opeens ziet hij een groep kamelen met drie huilende mannen. ‘Waarom huilen jullie?’ vraagt de toerist. ‘Wij zijn drie broers en onze vader is recent overleden,’ begint de eerste broer. ‘Mijn innige deelneming voor dit grote verlies,’ zegt de toerist.

Lees verder »

Autonome professionals

Als iemand zichzelf als filosoof introduceert, schept dat zo zijn verwachtingen. Toen tijdens een groepsgesprek over sociale grondrechten een filosoof het woord nam, spitste ik mijn oren. Hij sprak lang en drukte hij zich uit in allerlei abstracte en theoretische noties. Misschien wel precies zoals je van een filosoof verwacht. Ik vond het wel een interessant verhaal en wilde wel eens met hem van gedachten wisselen.

Lees verder »

Waardenetwerk

Mijn collega Lotte doet iets heel moois. Dwars door het directoraat-generaal brengt ze medewerkers bijeen om te reflecteren op het werk. Onze neiging is elkaar pas op te zoeken bij inhoudelijke raakvlakken. Lotte stelt ons vragen over onze professionaliteit. Dan blijkt dat iedereen elkaar wat te vertellen heeft.

Lees verder »

Eigenzinnig

Blog op uitnodiging van directie Kennis, Innovatie en Strategie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) Beste IenM’er, vertel eens. Waaraan heb jij vorige week je tijd besteed? Was je bezig met een nota? Of buiten op pad, in gesprek met de burgers van Nederland? Ik weet het antwoord. En ik begrijp je. Bij BZK zit ik in precies hetzelfde spanningsveld.

Lees verder »

Aansluiting

Dit keer geen blog maar een reflectieverslag van een bijeenkomst over de aansluiting tussen initiatiefnemers en beleidsmakers bij het ministerie van EZ. Ik was daar uitgenodigd als één van de sprekers en gaf feedback met behulp van het bovenstaande transitiemodel. Twee dingen bleven me bij als rode draad: transitiemanagement gaat over macht en over het lef om tegen de macht in te gaan, en transitiemanagement gaat over écht anders

Lees verder »

Goed doen

‘Waarom is het in Nederland zo moeilijk om goed te doen?’, verzuchtte een financieel expert. Hij was één van de deelnemers aan een sessie over ‘knelpunten in de doe-democratie’. Diverse duo’s van maatschappelijk initiatiefnemers en gemeenteambtenaren hadden knelpunten beschreven die zij ervaren bij de realisatie van maatschappelijk initiatief. Het waren knelpunten rondom aanbestedingen, belastingen en aansprakelijkheid. In diverse gedaanten zag ik dezelfde onderliggende spanningen terugkomen. Overheidsprocedures zijn gericht op

Lees verder »

Vrolijke vakman

‘Dit gaat gedoe opleveren,’ zei mijn collega in reactie op een eerdere versie van deze blog. ‘Publiceer het niet.’ Hoewel politiek-bestuurlijk gedoe de kern van ons werk is, moet je altijd even opletten als een collega je deze feedback geeft. Intern gedoe is de doodsteek voor je carrière.

Lees verder »