Aansluiting

Dit keer geen blog maar een reflectieverslag van een bijeenkomst over de aansluiting tussen initiatiefnemers en beleidsmakers bij het ministerie van EZ. Ik was daar uitgenodigd als één van de sprekers en gaf feedback met behulp van het bovenstaande transitiemodel.

Twee dingen bleven me bij als rode draad: transitiemanagement gaat over macht en over het lef om tegen de macht in te gaan, en transitiemanagement gaat over écht anders kijken.

Voor het reflectieverslag (6 pagina’s) klik hier.