De ronkende toekomst

luchtkasteel3

‘De toekomstige organisatie is klantgericht, efficiënt, kennisintensief, doelgericht en hoogwaardig. De leidinggevenden stimuleren en faciliteren de professionals, zijn koersvast, besluitvaardig en beschikken over excellente relationele en communicatieve vaardigheden…bla, bla, bla.’

Je bent vast bekend met de ronkende volzinnen in reorganisatierapporten. Het ene vergezicht nog mooier dan het andere. De gebruikelijke aanpak start met de formulering zo’n prachtige toekomstvisie. (Hoeveel ‘visietrajecten’ lopen er op dit moment in jouw organisatie?) De vervolgstap is vanuit het toekomstbeeld te redeneren naar het heden: als we in de toekomst daar willen zijn, dan moeten we nu dit doen.

Later blijkt vaak dat het niet heeft gewerkt. Misschien wel veroorzaakt door al het utopische denken. Want de grootste vijand van de vernieuwing is de natuurlijke gang van zaken in het hier en nu. Verandering ontstaat niet alleen door naar iets toe te werken, maar ook door van iets af te werken. Door iets dat in de huidige routine zit, niet meer te doen.

Lees verder