Ervaring op de hinkelbaan

hinkelen2

Ik herinner me nog goed die ene microseconde. De blik van verstandhouding, de check. Ik haalde mijn dochter op van de basisschool. Op het schoolplein stonden diverse ouders te wachten. Sommigen waren druk met elkaar in gesprek. Anderen keken rustig om zich heen, of speelden met hun mobieltjes. De schoolbel ging en één voor één stormden groepjes leerlingen de klaslokalen uit. Een aantal kinderen ging direct met hun ouders mee naar huis. Andere kinderen bleven op het schoolplein met hun ouders staan praten. Ze vertelden hun ouders over de belevenissen die schooldag.

Lees verder